Utför din OVK besiktning med OVK center

För att man alltid ska ha en hälsosam och godkänd inomhusmiljö är det viktigt att man regelbundet genom för en OVK besiktning  oavsett om det är en offentlig lokal eller byggnad som ni ansvarar över men det gäller även privata bostäder så som bostadsrättsföreningar för att man alltid ska ha koll på att allting fungerar som det ska. Detta finns i Plan- och bygglagstiftningen sedan 1991 och OVK center är väldigt noggranna, sakkunniga och har certifierade funktionskontrollanter som kommer hem till er eller till er byggnad för att kolla så att allting fungerar som det ska.​

Detta är även en mycket viktigt del för att vi ska vara med och uppnå det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" som bland annat innebär att vi människor inte ska ha någon risk att utsättas för höga radonhalter, för höga ljudvolymer, skadliga luftföroreningar eller andra oacceptabla säkerhets- eller hälsorisker som innebär fara, helt enkelt för att skapa en hälsosam och trygg miljö oavsett vart man befinner sig för någonstans.

Då är det skönt att alltid kunna vända sig till ett professionellt företag med kompetenta och kunniga funktionskontrollanter som kommer ut till er för en grundlig OVK besiktning och därför är det absolut OVK Center som man ska anlita då de har lång erfarenhet inom branschen och kan erbjuda er komplett service.

OVK Center i hela Sverige

Hos OVK Center lägger man stor vikt i att kunna erbjuda alla sina kunder och klienter bästa möjliga service och därför får ni inte bara hjälp med kontroller och besiktningar av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant, utan ni kan även få hjälp med åtgärder och service av ert ventilationssystem för att det ska fungera felfritt om det skulle finnas några brister som upptäcks.​